ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยมีการออกหุ้นกู้ระยะยาวซึ่งยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ดังรายละเอียด

วันที่ ชื่อ ประเภท จำนวนเงิน
(หน่วย:ล้าน)
สกุลเงิน อายุ(ปี) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) การจ่ายดอกเบี้ย อันดับเครดิต
14/07/2559

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย
ครั้งที่ 1/2559

(ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III)

ไม่มี
หลักประกัน

7,500 บาท 10.5 3.50% ปีละ 4 ครั้ง FITCH: AA(tha)
09/10/2558

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย
ครั้งที่ 1/2558

(ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III)

ไม่มี
หลักประกัน

6,500 บาท 10.5 3.95% ปีละ 4 ครั้ง FITCH: AA(tha)
26/08/2558 หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ไม่มี
หลักประกัน
26 USD 5.5 LIBOR + 1.00% ปีละ 4 ครั้ง -
03/10/2557

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย
ครั้งที่ 1/2557

(ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel III)

ไม่มี
หลักประกัน
14,000 บาท 10.5 5.0% ปีละ 4 ครั้ง FITCH:
AA(tha)
25/04/2557 หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ไม่มี
หลักประกัน
350 USD 5.5 3.5% ปีละ 2 ครั้ง Moody's: A3, S&P: BBB+, FITCH: BBB+
20/09/2555 หุ้นกู้ ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ไม่มี
หลักประกัน
500 USD 5.5 3.0% ปีละ 2 ครั้ง Moody's: A3, S&P: BBB+, FITCH: BBB+
15/02/2555 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย 
ครั้งที่ 1/2555
ไม่มี
หลักประกัน
22,000 บาท 10 4.50% ปีละ 4 ครั้ง FITCH:
AA(tha), S&P's: aXA 
21/8/2539 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย
ไม่มี
หลักประกัน
183.31 USD 20 8.25% ปีละ 2 ครั้ง Moody's: Baa3, S&P: BBB,  
หุ้นกู้


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882