K-Cyber Banking
  K-Cyber
  K-Cash Connect
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร

     K-Value Chain Solutions (K-Value Chain Solutions )

     K-Value Chain Solutions เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าตลอดทั้งวงจรธุรกิจ (Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะประกอบด้วย ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Sponsor) ลูกค้าผู้ประกอบการ SME (Dealer / Supplier) และลูกค้ารายย่อย (End User) โดยการทำความเข้าใจความต้องการของทั้งวงจรธุรกิจ แล้วนำเสนอบริการที่จำเป็นและตรงจุด เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงจรธุรกิจนั้น ๆ อย่างครบวงจร ในทุกมิติ

     การดูแลลูกค้าแบบทั่วไป VS การดูแลลูกค้าแบบ Value Chain

     การดูแลลูกค้าแบบทั่วไป
      
      
      
      
     การดูแลลูกค้าแบบ Value Chain

     K-Value Chain Solutions คืออะไร ?

         

     K-Value Chain Solutions เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าตลอดทั้งวงจรธุรกิจ (Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะ ประกอบด้วย ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Sponsor) ลูกค้าผู้ประกอบการ SME (Dealer / Supplier) และลูกค้ารายย่อย (End User) โดยการทำความเข้าใจความต้องการของทั้งวงจรธุรกิจ แล้วนำเสนอบริการที่จำเป็นและตรงจุด เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านใน Chain
      

     ทำไมต้อง K-Value Chain Solutions?

     เครือข่ายธุรกิจ ที่ได้รับการดูแลทั้งวงจรธุรกิจ ด้วย K-Value Chain Solutions จะได้รับประโยชน์ 3 ประการหลัก ดังนี้
      

     ลดต้นทุนทางธุรกิจสูงสุด 30%
     ลดเวลาทำงานของพนักงานสูงสุด 2 ชั่วโมงต่อวัน  
     เพิ่มดัชนีความสุขของคนในองค์กร    
     View... View... View...

     Total Solutions สำหรับลูกค้าในครอบครัว K-Value Chain Solutions

     การดูแลลูกค้าภายใต้แนวคิดแบบ K-Value Chain Solutions ที่มุ่งดูแลลูกค้าและคู่ค้าให้ครบทั้งห่วงโซ่ธุรกิจในรูปแบบ
     Total Solutions  ทั้ง Financial และ Non-Financial เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างครบในทุกมิติ
      
     Financial Solutions
     มุ่งให้บริการด้านการเงินอย่างครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Solutions) ไม่ว่าการรับเงิน หรือโอนเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายและทันสมัยของธนาคารฯ โดยให้บริการได้ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนด้านเงินทุนสินเชื่อ (Credit Solutions) ธนาคารฯ จัดเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อการเติบโตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังมีบริการป้องกันความเสี่ยงทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สินและธุรกิจให้กับลูกค้า (Risk Management Solutions) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของลูกค้าจะดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้การดูแลทางการเงินที่ดีที่สุดจากธนาคารกสิกรไทย
      
     Non-Financial Solutions
     นอกจากด้านการเงิน ธนาคารยังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการเสริมองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เมื่อคุณเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัว K-Value Chain Solutions คุณจะได้รับบริการทั้งจากการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และจากการให้องค์ความรู้ต่างๆ ควบคู่กันไป
      
     Total Solutions สำหรับลูกค้าในครอบครัว K-Value Chain Solutions
      
     Transactional Solutions
     บริการด้านการทำธุรกรรม
      
                                                                          
     Credit Solutions 
     บริการด้านการทำธุรกรรมอย่างสะดวก
     ราบรื่นและครบวงจร
      
     View...                                
     Risk Management Solutions
     การลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยบริการประกันภัยที่หลากหลาย 
      
     View...                           
     Non-Financial Solutions
     สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในครอบครัว K-Value Chain Solutions  
      
     View...                           

     ตัวอย่างการมองธุรกิจแบบ Chain

     K-Value Chain Solutions มีเป้าหมายหลักที่ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ และธุรกิจการแพทย์และเวชภัณฑ์ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของ GDP
      

       

       

     อุตสาหกรรมขนส่ง (Transportation)

     อุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Petroleum & Petrochem)

     อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material)

     View... View... View...

     วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

     วิธีการสมัครใช้บริการ
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า  หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
     1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882