K-Cyber Banking
  K-Cyber
  K-Cash Connect
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร

    K-Value Chain Solutions (K-Value Chain Solutions )

    K-Value Chain Solutions เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าตลอดทั้งวงจรธุรกิจ (Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะประกอบด้วย ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Sponsor) ลูกค้าผู้ประกอบการ SME (Dealer / Supplier) และลูกค้ารายย่อย (End User) โดยการทำความเข้าใจความต้องการของทั้งวงจรธุรกิจ แล้วนำเสนอบริการที่จำเป็นและตรงจุด เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงจรธุรกิจนั้น ๆ อย่างครบวงจร ในทุกมิติ

    การดูแลลูกค้าแบบทั่วไป VS การดูแลลูกค้าแบบ Value Chain

    การดูแลลูกค้าแบบทั่วไป
     
     
     
     
    การดูแลลูกค้าแบบ Value Chain

    K-Value Chain Solutions คืออะไร ?

        

    K-Value Chain Solutions เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าตลอดทั้งวงจรธุรกิจ (Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะ ประกอบด้วย ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Sponsor) ลูกค้าผู้ประกอบการ SME (Dealer / Supplier) และลูกค้ารายย่อย (End User) โดยการทำความเข้าใจความต้องการของทั้งวงจรธุรกิจ แล้วนำเสนอบริการที่จำเป็นและตรงจุด เพื่อจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านใน Chain
     

    ทำไมต้อง K-Value Chain Solutions?

    เครือข่ายธุรกิจ ที่ได้รับการดูแลทั้งวงจรธุรกิจ ด้วย K-Value Chain Solutions จะได้รับประโยชน์ 3 ประการหลัก ดังนี้
     

    ลดต้นทุนทางธุรกิจสูงสุด 30%
    ลดเวลาทำงานของพนักงานสูงสุด 2 ชั่วโมงต่อวัน  
    เพิ่มดัชนีความสุขของคนในองค์กร    
    View... View... View...

    Total Solutions สำหรับลูกค้าในครอบครัว K-Value Chain Solutions

    การดูแลลูกค้าภายใต้แนวคิดแบบ K-Value Chain Solutions ที่มุ่งดูแลลูกค้าและคู่ค้าให้ครบทั้งห่วงโซ่ธุรกิจในรูปแบบ
    Total Solutions  ทั้ง Financial และ Non-Financial เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างครบในทุกมิติ
     
    Financial Solutions
    มุ่งให้บริการด้านการเงินอย่างครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับความต้องการในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Solutions) ไม่ว่าการรับเงิน หรือโอนเงิน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายและทันสมัยของธนาคารฯ โดยให้บริการได้ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนด้านเงินทุนสินเชื่อ (Credit Solutions) ธนาคารฯ จัดเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อการเติบโตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังมีบริการป้องกันความเสี่ยงทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สินและธุรกิจให้กับลูกค้า (Risk Management Solutions) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของลูกค้าจะดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้การดูแลทางการเงินที่ดีที่สุดจากธนาคารกสิกรไทย
     
    Non-Financial Solutions
    นอกจากด้านการเงิน ธนาคารยังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการเสริมองค์ความรู้ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพ และพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เมื่อคุณเข้ามาเป็นหนึ่งในครอบครัว K-Value Chain Solutions คุณจะได้รับบริการทั้งจากการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และจากการให้องค์ความรู้ต่างๆ ควบคู่กันไป
     
    Total Solutions สำหรับลูกค้าในครอบครัว K-Value Chain Solutions
     
    Transactional Solutions
    บริการด้านการทำธุรกรรม
     
                                                                         
    Credit Solutions 
    บริการด้านการทำธุรกรรมอย่างสะดวก
    ราบรื่นและครบวงจร
     
    View...                                
    Risk Management Solutions
    การลดความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยบริการประกันภัยที่หลากหลาย 
     
    View...                           
    Non-Financial Solutions
    สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในครอบครัว K-Value Chain Solutions  
     
    View...                           

    ตัวอย่างการมองธุรกิจแบบ Chain

    K-Value Chain Solutions มีเป้าหมายหลักที่ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขนส่ง อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ และธุรกิจการแพทย์และเวชภัณฑ์ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของ GDP
     

      

      

    อุตสาหกรรมขนส่ง (Transportation)

    อุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Petroleum & Petrochem)

    อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material)

    View... View... View...

    วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

    วิธีการสมัครใช้บริการ
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า  หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822    แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
    1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882