K-Cyber Banking
K-Cyber
K-Cash Connect
ดาวน์โหลดใบสมัคร
สมัครใช้บริการออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร

บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C Confirmation )

เอกสารส่งออกถูกต้อง รับรองได้รับเงิน ต้องที่กสิกรไทย

ผู้ส่งออกที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการได้รับชำระเงินจากคู่ค้า ธนาคารกสิกรไทยพร้อมตอบสนองความต้องการของคุณด้วยบริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจเอกสารภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตระดับนานาชาติของพนักงานกสิกรไทย (Certified Documentary Credit Specialists - CDCS) ทำให้คุณส่งออกได้อย่างไร้กังวล เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด

จุดเด่น
  •  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยคุณอ่านเนื้อหาใน L/C เพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณ
  •  ธนาคารตรวจสอบสถานะของธนาคารผู้เปิด L/C ให้โดยไม่คิดค่าบริการ ไม่ว่าคุณต้องการให้เพิ่มการยืนยันการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม
รายละเอียด
ประเภทของบริการ

เป็นบริการที่ธนาคารกสิกรไทยเพิ่มการยืนยันการชำระเงินเข้าไปใน Export L/C ที่ได้รับ นอกเหนือจากธนาคารผู้เปิด L/C ตามที่ธนาคารผู้เปิด L/C อนุญาตและตามคำร้องขอของผู้ส่งออก หรือ (ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) โดยเนื้อหาใน L/C มีเงื่อนไขระบุให้ธนาคารสามารถยืนยันการชำระเงินได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะยืนยันการชำระเงินเต็มจำนวนเงินตาม L/C โดยไม่ยืนยันการชำระเงินเพียงบางส่วน ซึ่งหากผู้รับประโยชน์ตาม L/C ที่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงใน L/C ได้ครบถ้วน และยื่นเอกสารต่อธนาคารตามกำหนดเวลาที่ระบุใน L/C  ธนาคารซึ่งเป็นผู้ยืนยันการชำระเงินจะชำระเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์แทนธนาคารผู้เปิด L/C และส่งเอกสารไปเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C อีกต่อหนึ่ง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบคำขอให้ธนาคารยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (APPLICATION FOR L/C CONFIRMATION)
2. ต้นฉบับเลตเตอร์ออฟเครดิต


เงื่อนไขการใช้บริการ

Terms & Conditions
1. ใน L/C ต้องมีข้อความอนุญาตให้ธนาคารกสิกรไทยยืนยันการชำระเงินตาม L/C ได้
2. ธนาคารจะยืนยันการชำระเงินตามมูลค่า L/C ทั้งจำนวน จะไม่ยืนยันการชำระเงินเพียงบางส่วน
3. การยืนยันการชำระเงินตาม L/C ของธนาคารจะสิ้นสุดลง หากผู้รับประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงใน L/C ได้ทั้งหมด หรือเอกสารมีข้อผิดพลาด และไม่ได้ยื่นเอกสารมาให้ธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นผู้ยืนยันการชำระเงินตาม L/C เป็นผู้ดำเนินการตามเอกสารการส่งออกตั้งแต่แรก

Procedure of L/C Confirmation ขั้นตอนการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
1. ผู้ส่งออก หรือ ผู้รับประโยชน์ตาม L/C ยื่นคำขอให้ธนาคารยืนยันการชำระเงินตาม L/C พร้อม L/C ต้นฉบับ และฉบับแก้ไข L/C (ถ้ามี)
2. ธนาคารตรวจสอบใบคำขอและเงื่อนไขใน L/C พร้อมตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารผู้เปิดL/C กับธนาคารกสิกรไทย และ Credit Rating ของธนาคารผู้เปิด L/C และประเทศผู้เปิด L/C
3. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ยืนยันการชำระเงินตาม L/C ธนาคารจะออกหนังสือแจ้งยืนยันการชำระเงินตาม L/C (Letter of Confirmation) ให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
4. เก็บค่าธรรมเนียมการยืนยันการชำระเงินตาม L/C พร้อมค่าใช้จ่าย และส่งมอบหนังสือแจ้งยืนยันการชำระเงินตาม   L/C พร้อมกับ L/C ต้นฉบับ ให้ลูกค้า
5. ธนาคารแจ้งให้ธนาคารผู้เปิด L/C ทราบว่าได้มีการยืนยันการชำระเงินแล้ว

 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม คิดต่อระยะเวลา 30 วัน เศษของ 30 วัน คิดอีกระยะเวลา จะผันแปรขึ้นอยู่กับ Bank’s Risks and Country’s Risks ทั้งนี้ให้ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

Download Application Form

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ หรือ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
แนะนำผลิตภัณฑ์


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882