K-Cyber Banking
K-Cyber
K-Cash Connect
ดาวน์โหลดใบสมัคร
สมัครใช้บริการออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร

บริการแจ้งการเปิด/แก้ไข/ยกเลิก เลตเตอร์ออฟเครดิต (Export L/C Advising )

รับ L/C ส่งออก สะดวกปลอดภัย ในเวลา 3 ขั่วโมง


ผู้ส่งออกที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการรับ L/C จากคู่ค้า ธนาคารกสิกรไทยพร้อมตอบสนอง
ความต้องการของคุณด้วยบริการแจ้งการเปิด L/C ที่เปิดมาจากธนาคารในต่างประเทศ ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในเงื่อนไขใน L/C และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถรับ L/C ที่ผ่านการตรวจสอบความแท้จริงแล้ว ได้ภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อไปดำเนินการผลิตสินค้าและจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกได้อย่างไร้กังวล เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด

จุดเด่น
  • ผู้ส่งออก (ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) สามารถรับ L/C ที่ผ่านการตรวจสอบความแท้จริงแล้ว ได้ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากที่
    ธนาคารกสิกรไทยได้รับ L/C จากธนาคารในต่างประเทศ
  • ธนาคารกสิกรไทยไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ "แจ้ง" L/C เข้าเท่านั้น แต่เรายังมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในเงื่อนไขใน L/C พร้อมให้คำแนะนำแก่คุณ
  • ด้วยบริการส่งสำเนา L/C ให้ก่อนทางโทรสารหรือทางอีเมล ทำให้คุณสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกล่วงหน้าได้
  • คุณสามารถรับ L/C ต้นฉบับ ที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศแห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ  ที่คุณสะดวก
รายละเอียด
ประเภทของบริการ
เป็นบริการที่ธนาคารเป็นตัวแทนในการรับเลตเตอร์ออฟเครดิตที่เปิดมาจากธนาคารในต่างประเทศ  เพื่อแจ้งให้แก่ผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย เมื่อธนาคารได้รับเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) จากธนาคารผู้เปิดในต่างประเทศ ธนาคารจะตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และความแท้จริงของ L/C ก่อนที่จะแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบและส่งมอบ L/C ให้แก่ผู้รับประโยชน์

 

เงื่อนไขการใช้บริการ 
1. ธนาคารแจ้ง L/C ให้แก่ผู้ส่งออก (ผู้รับประโยชน์ตาม L/C) หลังจากที่ L/C ผ่านการตรวจสอบความแท้จริง
2. L/C ทุกฉบับจะต้องสอดคล้องกับระเบียบและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครดิตที่มีเอกสารประกอบ ฉบับที่ 600 (UCP 600) ของสภาหอการค้านานาชาติ


Procedure of Export L/C Advising ขั้นตอนการแจ้ง Export L/C
1. ธนาคารได้รับ L/C จากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้เปิด L/C พร้อมตรวจสอบความแท้จริงของ L/C
2. ธนาคารแจ้งให้ผู้รับประโยชน์หรือผู้ส่งออกทราบการมาถึงของต้นฉบับ L/C
3. ผู้ส่งออกชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารพร้อมรับ L/C ต้นฉบับ
4. ผู้ส่งออกอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขข้อตกลงใน L/C ว่าตรงตามที่ตกลงกับผู้ซื้อหรือไม่ หากไม่ตรงจะต้องแจ้งผู้นำเข้าให้แก้ไข L/C
    ให้ถูกต้อง

 


อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการแจ้งการเปิด / แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต 800 บาท ต่อฉบับ

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ หรือ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
แนะนำผลิตภัณฑ์


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882