K-Cyber Banking
  K-Cyber
  K-Cash Connect
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร

     สินเชื่อครบวงจรเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K- SME Credit Solutions )


     ครั้งเดียวครบ จบทุกความต้องการ ด้วยวงเงินที่เพียงพอ มากถึง 100 ล้าน อนุมัติเร็ว ครอบคลุมทุกประเภทสินเชื่อทั้งระยะสั้น-ยาว ในประเทศ-ต่างประเทศให้ธุรกิจคุณเติบโตมั่นคงสู่ความสำเร็จ เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด
     จุดเด่น
     • วงเงินเพียงพอ ให้วงเงินสูงสุด 100 ล้าน
     • ครบด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย
     • ทราบผลอนุมัติเร็วภายใน 7 วัน
     รายละเอียด


     ลักษณะของบริการ

     วงเงินสินเชื่อที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยรวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการทางการเงินต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไว้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจภายในประเทศ ประกอบด้วย เงินกู้เพื่อการพาณิชย์ (Loan), วงเงินสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I) และ วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าสินค้ากสิกรไทย (K-Smart P/N) และวงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance Credit) รวมไปถึงสัญญาซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)  อนุมัติวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งต้องมีหลักประกันอย่างน้อย 30% ของวงเงินที่ขอ โดยเสนอวงเงินสินเชื่อเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

     วงเงินหลัก

     • เงินกู้เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Loan)
     • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
     • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
     • วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I) ประเภท Advance และ Borrowing

     วงเงินเสริม

     • วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศครบทุกรูปแบบ
       - สินเชื่อเพื่อการนำเข้า   : วงเงิน L/C, DL/C วงเงิน T/R under L/C, DL/C, IBC (D/A, D/P), T/T และ Advance Payment
       - สินเชื่อเพื่อการส่งออก : วงเงินสินเชื่อก่อนการส่งออก P/C under L/C, DL/C, Contracts และ T/T วงเงินสินเชื่อหลังการส่งออก
          P/C under Usance Bill วงเงินสินเชื่อรับซื้อ/ซื้อลดตั๋ว L/C, DL/C, IBC (D/A, D/P), T/T
     • วงเงิน Forward Contract ตามวงเงิน Trade Finance ที่ได้รับอนุมัติ โดยไม่คิดหลักประกันเพิ่ม
     • วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/I) ประเภท  Merchandise, Retention, Performance, Tax, Electricity, Bid Bond
     • วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าสินค้ากสิกรไทย (K-Smart P/N)


     เงื่อนไขการให้สินเชื่อ

     • วงเงินสินเชื่อต่อรายพิจารณาตามความต้องการจริงของธุรกิจ
     • การกำหนดวงเงินสินเชื่อ
       - วงเงินสินเชื่อหลักและวงเงินสินเชื่อเสริม รวมสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยต้องมีหลักประกันอย่างน้อย 30% ของวงเงินสินเชื่อ
          ที่ขอ
       - วงเงินสินเชื่อหลัก ให้วงเงินสูงสุดไม่เกินมูลค่าหลักประกัน
       - วงเงินสินเชื่อเสริม ให้วงเงินตามสัดส่วนมูลค่าวงเงินต่อหลักประกันตามระเบียบธนาคาร
     • หลักประกันที่นำเสนอคือสถานประกอบการหลัก (Core Asset) ที่สร้างรายได้หลักให้กับกิจการ


     คุณสมบัติผู้ขอวงเงินสินเชื่อ

     • นิติบุคคลจดทะเบียนที่มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาทต่อปี มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
     • มีกำไรสุทธิในงบการเงิน 2 ปีล่าสุด
     • มีการเติบโตของรายได้ที่ดี
     • ไม่เคยเป็น NPL หรือมีการปรับโครงสร้างหนี้
     • ไม่เคยมีคดีความกับสถาบันการเงินใดๆ
     วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาทั่วประเทศ, ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822
     รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
     แนะนำผลิตภัณฑ์

     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
     1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882