ดาวน์โหลดใบสมัคร
สมัครใช้บริการออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร

ประวัติธนาคาร

       
          ธนาคารกสิกรไทย  ก่อตั้งเมื่อวันที่  8 มิถุนายน พ.ศ. 2488  ด้วยทุนจดทะเบียน  5 ล้านบาท  และพนักงานชุดแรกเริ่มเพียง 21 คน 
มีอาคารซึ่งเป็นสาขาสำนักถนนเสือป่าในปัจจุบันเป็นที่ทำการแห่งแรก การดำเนินงานของธนาคารประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพียง 6 เดือน
หรือเพียงงวดบัญชีแรกที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2488 มียอดเงินฝากสูงถึง 12 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท 
 
          จากจุดที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ธนาคารกสิกรไทยเติบโตอย่างมั่นคง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  มีทุนจดทะเบียน 30,486 ล้านบาท
มีสินทรัพย์จำนวน 2,389,137 ล้านบาท เงินรับฝากจำนวน 1,629,831 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อจำนวน 1,527,080 ล้านบาท มีสาขาและสำนักงานย่อยในประเทศ จำนวน 1,124 สาขา แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 324 สาขา และส่วนภูมิภาคจำนวน 800 สาขา มีสาขาและสำนักงานตัวแทนต่างประเทศจำนวน 12 แห่ง ได้แก่ สาขาลอสแองเจลิส สาขาฮ่องกง สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สาขาเซินเจิ้น สาขาเฉิงตู สาขาย่อยหลงกั่ง สำนักงานผู้แทนกรุงปักกิ่ง สำนักงานผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้ สำนักงานผู้แทนเมืองคุนหมิง สำนักผู้แทนงานกรุงโตเกียว สำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง และธนาคารท้องถิ่น นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว สาขาและสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศเหล่านี้ ให้บริการและส่งเสริมความสะดวกต่างๆ ด้านการค้า การเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้าทั่วโลก

 

           ตลอดระยะเวลากว่า 69 ปีที่ผ่านมา  ธนาคารมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อ
ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ภายใต้คำขวัญของธนาคารที่ว่า “บริการทุกระดับประทับใจ” อาทิ แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882