ค้นหาช่องทางการให้บริการศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์K-Contact CenterK-BIZ Contact Centerสาขาต่างประเทศสาขาต่างประเทศอินเทอร์เน็ตK-BiznetK-Cyber Banking DemoK-Cyber BankingK-BizNet (SME)K-Cash ConnectCorporate Ready ChequeK-Supply ChainK-Agent & Securities Servicesบริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ K-Cyber Bankingเครื่องให้บริการอัตโนมัติK-CDMK-PUMK-ATMโทรศัพท์มือถือK-Mobile Banking ATM SIMK-Mobile Banking PLUSK-Mobile Banking SMSK-mAlertK-Cheque AlertK-Mobile Banking DemoK-Mobile Banking PlusHigh LightsInvestmentLife Stylecycle1cycle2clycle3Annouce_Plusรายชื่อประกาศผลผู้ที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีมูลค่า 100 บาท รอบที่ 2ประกาศผลผู้ที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีมูลค่า 100 บาท รอบที่ 2ประกาศผลผู้ที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีมูลค่า 100 บาท รอบที่ 2ประกาศผลผู้ที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชีมูลค่า 100 บาท รอบที่ 2K-Mobile Banking "บอกต่อปั๊บ รับยกก๊วน"Cycle3-1Cycle3-2Cycle3-3Cycle3-4Name_NokiaE72การสมัครบริการ K-MOBILE BANKING PLUSการสมัครบริการ K-MOBILE BANKING PLUSการสมัครบริการ K-MOBILE BANKING PLUSK-MOBILE BANKING PLUSติดตั้ง K-Mobile Banking PLUS ง่ายๆ บนมือถือ HTC Windows phoneService Channel Frameค้นหาช่องทางการให้บริการK-mAlertบริการแจ้งเตือนทาง SMS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร (Debit / Credit Card Spending)บริการแจ้งรายการเงินโอนเข้าบัญชี (Money Transfer)บริการแจ้งเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS (Balance Change Alert)บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS Transaction Alertรหัสการทำรายการ

   K-Biznet

   นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ในรูปแบบองค์กรสำหรับบริษัทขนาดเล็ก/กลาง (SME) ลบข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ สำหรับผู้บริหารสามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆก่อนการอนุมัติ อีกทั้งสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เสมือนการทำงานในบริษัท สามารถทำธุรกรรม หลายๆรายการเสร็จภายในครั้งเดียวอาทิ การโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานในบริษัท รวมถึง บริการเสริมเพื่อช่วยบริหารงานในเชิงธุรกิจมั่นใจสูงสุดด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สามารถสร้างรูปแบบส่วนตัวที่เหมาะสมในการใช้งานตามต้องการ

   特徴

   ภาพรวมบริการ

   บริการK-BizNet เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้บริษัทของคุณสามารถบริหารจัดการด้านเงินได้สะดวกมากขึ้น บนระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงของธนาคารที่ได้มาตรฐานสากล

   ทางบริษัทสามารถแบ่งขอบเขตการทำรายการตามหน้าที่ และ/หรือ ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละคน อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้คุณ โดยที่ผู้อนุมัติการทำรายการสามารถเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการต่าง ๆ ก่อนที่จะอนุมัติรายการนั้น ๆ ได้อีกด้วย

   นอกจากนี้ บริการK-BizNetยังได้ถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย คุณสามารถดูรายการเดินบัญชี , โอนเงิน , ชำระค่าสินค้าบริการ , ชำระภาษีอากร , สั่งสมุดเช็ค, ตรวจสอบสถานะของเช็ค และ บริการอื่น ๆ อาทิเช่น การชำระเงิน/โอนเงินแบบกลุ่ม, การดูรายการชำระเงินย้อนหลัง

   เพื่อให้คุณสามารถทำรายการต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น บริการK-BizNet ได้พัฒนาบริการให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับรายการโอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า/ บริการที่คุณทำเป็น ประจำได้อีกด้วย

    

   รายละเอียด

    

   รายการที่สามารถทำได้ผ่านบริการK-BizNet

   บริการดูสรุปยอดทุกประเภทบัญชี (Account Summary Service)

   คุณสามารถดูยอดบัญชีประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ บัญชีเงินกู้ และบัญชีกองทุน ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ผ่านบริการ K-BizNet   

   บริการด้านบัญชี (Account Service) 

   1. ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement Inquiry): โดยสามารถดูรายการย้อนหลังได้ 3 เดือนสำหรับบัญชี ออมทรัพย์ และกระแสรายวัน และย้อนหลังได้ 6 เดือนสำหรับบัญชีฝากประจำ และบัญชีเงินกู้
   2. ดูยอดเงินในบัญชี (Balance Inquiry)
   3. ดูรายการเคลื่อนไหวในวันนี้ (Today Transaction): เป็นการดูรายการที่ทำผ่านสาขา และเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) ภายในวันนี้
   4. ดูรายการเคลื่อนไหวออนไลน์ (Online Transaction): เป็นการดูประวัติการทำรายการผ่านบริการK-BizNet
   5. ดูรายการที่ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า (Scheduled Transaction): เป็นการดูรายการตั้งเวลาที่ยังไม่ถึงวันดำเนินการ

   บริการโอนเงิน (Funds Transfer Service)

   1. บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (Own Account Funds Transfer):
    คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีเงินกู้ของตนเอง
   2. บริการโอนเงินให้บุคคลอื่น (Other Account Funds Transfer):
    คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ของบุคคลอื่นที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารกสิกรไทยได้ 
   3. บริการโอนเงินต่างธนาคาร (Inter-bank Funds Transfer):
    ผู้ใช้บริการสามารถโอนจากจากบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน เพื่อไปเข้าบัญชีกระแสรายวัน, บัญชีออมทรัพย์ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกวิธีการโอนได้ 2 รูปแบบ คือ
    • ระบบบาทเน็ต (แบบเร่งด่วน):
     กรณีเลือกกำหนดวันที่โอนเงินเป็นแบบ “ทันที”
     • หากคุณทำรายการภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการธนาคาร
      ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่คุณระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณทันทีและเงิน   จะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกันนี้
     • หากคุณทำรายการหลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการธนาคาร หรือ เวลาใด ๆ ก็ตาม ของวันหยุดทำการธนาคาร
      ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่คุณระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ ณ เช้าของวันทำการถัดไป และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกันกับที่ธนาคารทำการตัดบัญชีนั้น
      กรณีเลือกกำหนดวันที่โอนเงินเป็นแบบ  “ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า”
      ** วันที่กำหนดโอนเงินจะต้องเป็นวันทำการธนาคารเท่านั้น
      ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่คุณระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ ณ เช้าของวันที่กำหนดโอนเงิน และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันเดียวกันนั้น   
    • ระบบสมาร์ท/มีเดียเคลียร์ริ่ง (แบบธรรมดา):
     เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่กำหนดโอนเงิน
     ตัวอย่าง
     กรณีคุณกำหนดวันที่โอนเงินเป็นวันศุกร์ เงินจะเข้าบัญชีผู้รับโอนในวันพุธถัดไป (ในกรณีที่ไม่มีวันหยุดทำการธนาคารนอกจากวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
     กรณีเลือกกำหนดวันที่โอนเงินเป็นแบบ “ทันที”
     • หากคุณทำรายการภายในเวลา 22.00 น. ของวันทำการธนาคาร
      ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่คุณระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณทันที และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่กำหนดโอนเงิน
     • หากคุณทำรายการหลังเวลา 22.00 น. ของวันทำการธนาคาร หรือ เวลาใด ๆ ก็ตาม ของวันหยุดทำการธนาคาร
      ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่คุณระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ ณ เช้าของวันทำการถัดไป และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันทำการนั้น
      กรณีเลือกกำหนดวันที่โอนเงินเป็นแบบ  “ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า”
      ** วันที่กำหนดโอนเงินจะต้องเป็นวันทำการธนาคารเท่านั้น
      ธนาคารจะตัดบัญชีตามจำนวนเงินที่คุณระบุพร้อมค่าธรรมเนียมจากบัญชีของคุณ ณ เช้าของวันที่กำหนดโอนเงิน และเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้รับโอนภายในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่กำหนดโอนเงินนั้บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Service)

   คุณสามารถทำการชำระค่าสินค้า และบริการของบริษัทที่ทำข้อตกลงกับธนาคารได้ โดยสามารถหักจากบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะชำระได้ 2 แบบ คือ ชำระทันที หรือตั้งวันที่ล่วงหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับรายการที่คุณต้องทำการชำระเงินเป็นประจำ เพื่อความสะดวกในการทำรายการครั้งต่อไป

   บริการเรื่องเช็ค (Cheque Service)

   • สั่งซื้อสมุดเช็ค (Order Cheque Book): คุณสามารถสั่งซื้อสมุดเช็คที่ผูกกับบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทยผ่านบริการK-BizNetได้ โดยคุณสามารถขอรับสมุดเช็คดังกล่าวได้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาที่คุณเปิดบัญชี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
   • อายัดเช็ค (Stop Cheque Request) 
   • ตรวจสอบสถานะการอายัดเช็ค (Stop Cheque Status Inquiry)

   บริการอื่นๆ (Other Services)

   • การทำรายการโอนเงิน/ชำระเงินแบบกลุ่ม (Batch Payment): เป็นการทำธุรกรรมหลายๆ รายการเช่น การโอนเงินเข้าบัญชีพนักงาน เพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในครั้งเดียว
   • การดูรายการรับชำระเงินย้อนหลัง (View Payment Collection Log): ในกรณีที่เมื่อบริษัทของคุณสมัครใช้บริการรับชำระเงินผ่านธนาคาร (Bill Payment) ผู้ทำรายการจะสามารถเรียกดูรายละเอียดของรายการย้อนหลังที่มีผู้ชำระเงินค่าสินค้า/บริการเข้าบัญชีของบริษัทที่แจ้งใช้ในบริการนี้ โดยจะคุณสามารถทราบหมายเลขบัญชีที่ใช้ชำระเงิน ช่องทางในการชำระเงิน (สาขาที่ทำรายการ, ช่องทาง K-BizNet หรือช่องทาง K ATM) และจำนวนเงิน ซึ่งจะสามารถเรียกดูรายการล่าสุดได้ และรายการย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน
    หมายเหตุ: บริการนี้เป็นบริการเสริมที่ธนาคารเปิดให้บริการเฉพาะบริษัทที่เป็นร้านค้ารับชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และคุณจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอเปิดใช้บริการเสริมนี้

   การอนุมัติการทำรายการ

   • รายการที่รออนุมัติ เป็นเมนูสำหรับผู้มีอำนาจทำการอนุมัติรายการโอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าบริการที่ส่งมาให้ดำเนินการ หรือสำหรับผู้ทำรายการเข้าไปแก้ไขรายการที่ผู้มีอำนาจส่งกลับมาให้แก้ไข
    • รายการแบบกลุ่มที่รออนุมัติ เป็นเมนูสำหรับผู้มีอำนาจทำการอนุมัติการทำรายการแบบกลุ่มที่ส่งมาให้ดำเนินการ หรือสำหรับผู้ทำรายการเข้าไปแก้ไขรายการที่ผู้มีอำนาจส่งกลับมาให้แก้ไข
    • ติดตามรายการที่รอดำเนินการ เป็นเมนูสำหรับผู้ทำรายการหรือผู้มีอำนาจอนุมัติใช้เรียกดูรายละเอียดของรายการที่เคยดำเนินการไปแล้ว

   วัน-เวลาในการให้บริการ

   ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
   หมายเหตุ:
   1. ไม่สามารถดูข้อมูลทางบัญชี และทำธุรกรรมอื่น ๆ ได้ในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 – 06.00 น. ยกเว้น การตั้งเวลาการชำระเงิน โอนเงิน และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง อาทิเช่น การเปลี่ยนที่อยู่ในการติดต่อกับทางธนาคาร
    2. กรณีทำรายการโอนเงิน หรือ Bill Payment หลังเวลา 22.00 น. ระบบจะดำเนินการให้ในวันรุ่งขึ้น และในกรณีการโอนเงินต่างธนาคาร ระบบจะดำเนินการโอนให้ในวันทำการถัดไป

   ระบบรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของบริการK-BizNet 

   • การเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ด้วย Secured Socket Layer (SSL) 128 bits
   • การวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และไฟล์วอร์ (Firewall) ที่มีประสิทธิภาพ
   • การตรวจสอบความปลอดภัยของบริการอย่างสม่ำเสมอจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยข้อมูลสาร
   • การตรวจสอบเอกสารสมัครใช้บริการK-BizNet โดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
   • การส่งรหัสเพื่อเข้าใช้บริการไปให้ผู้ใช้บริการในระบบแต่ละท่านตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมัครทางไปรษณีย์
   • บริการออกจากระบบให้โดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานภายในเวลาที่ทางธนาคารกำหนด

   วงเงินในการทำรายการ

   คุณสามารถทำรายการโอนเงินให้บุคคลอื่น/โอนเงินต่างธนาคาร/ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยจำนวนเงินรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ผู้อนุมัติการทำรายการ (Signatory) 1 ท่าน/วัน และคุณสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีของคุณเองได้ไม่จำกัดวงเงิน
   หมายเหตุ: คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินได้ถึง 10,000,000 บาท/ผู้อนุมัติการทำรายการ (Signatory) 1 ท่าน/วัน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้บริการ K-BizNet พร้อมแนบเอกสารประกอบ

   ภาษาที่รองรับการใช้งาน

   ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

   รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการ และสิทธิในการใช้งานระบบ

   สำหรับการเข้าสู่บริการ นอกจากรหัสบริษัท (Company ID) ที่ผู้ใช้งานแต่ละคนในบริษัทของคุณต้องใช้ร่วมกันแล้ว ธนาคารยังได้กำหนดชื่อผู้ใช้บริการ (User ID) เพื่อกำหนดสิทธิ/หน้าที่ในการทำงานของผู้ใช้บริการแต่ละคนในบริษัทของคุณอีกด้วย ซึ่งสิทธิในการทำรายการจะสามารถแบ่งเป็นระดับได้ดังนี้

   • ผู้บริหารระบบ (Company Administrator) เป็นผู้ทำหน้าที่กำหนด/เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ใช้งานทั่วไป และบัญชีที่ใช้งานผ่านบริการK-BizNet ของบริษัท
   • ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำรายการทางการเงิน (Company Signatory) เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมผ่านบริการK-BizNet ของบริษัทได้ ยกเว้นกรณีที่ตัวเองเป็นผู้ทำรายการ ซึ่งจะต้องส่งเรื่องไปให้ผู้มีอำนาจ (Company Signatory) อีกคนเพื่อทำการพิจารณาอนุมัติรายการแทน  
   • ผู้ทำรายการ (Input User) จะเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริหารระบบของบริษัทคุณ ให้สามารถทำรายการทางการเงินได้ แต่ไม่สามารถอนุมัติการทำรายการได้   และต้องส่งรายการไปให้ผู้มีอำนาจ (Company Signatory) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ
    โดยผู้ใช้งานแต่ละท่าน จะมีรหัสผ่านที่แตกต่างกัน ทางธนาคารจะจัดส่งซองรหัสผ่านสำหรับผู้บริหารระบบ (Company Administrator) และรหัสผ่านสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติการทำรายการทางการเงิน (Company Signatory) ไปให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ส่วนรหัสผ่านสำหรับผู้ทำรายการ (Input User) จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้บริหารระบบ (Company Administrator)

   การแก้ไขข้อมูลใช้งานและการตั้งค่าส่วนตัวเพื่อใช้บริการK-BizNet

   • แบบฟอร์มการโอนเงิน/ชำระเงิน ผู้ทำรายการสามารถเลือกแบบฟอร์มที่เคยสร้างขึ้นเพื่อนำมาแก้ไข หรือลบแบบฟอร์มทิ้งได
   • แบบฟอร์มการทำรายการแบบกลุ่ม ผู้ทำรายการสามารถที่จะเลือกดู แก้ไข หรือลบแบบฟอร์ม หรือรายละเอียดของแบบฟอร์มที่ต้องการได้
   • เปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ทำรายการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเข้าสู่ระบบของตัวเองได้

   รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้บริการK-BizNet

   • รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการ
    • ระบบปฏิบัติการ Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional หรือ Windows XP
    • โปรแกรม Web Browser: Internet Explorer ตั้งแต่ version 5.0 ที่รองรับการเข้ารหัสข้อมูล 128 bits 
    • อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วตั้งแต่ 36.6 kbps ขึ้นไป
   • รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่แนะนำเพื่อนำมาใช้บริการ
    • ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Professional, Windows XP Home หรือระบบปฏิบัติการของ Windows ที่มีเวอร์ชันสูงกว่านี้
    • โปรแกรม Web Browser: Internet Explorer ตั้งแต่ version 5.5 ที่รองรับการเข้ารหัสข้อมูล 128 bits 
    • อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วตั้งแต่ 56 kbps ขึ้นไป
     หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ระบบปฏิบัติการอื่นเช่น Mac, Linux หรือ Web Browser อื่นๆ เช่น FireFox, Eudora รวมถึงการใช้ SmartPhone หรืออุปกรณ์ PDA (Palm, Pocket PC) ในการใช้บริการ K-Cyber Banking ได้ แต่การแสดงผลที่คุณเห็นอาจจะไม่พอดีกับหน้าจอที่คุณใช้งาน

   ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

    

   รายละเอียด

   ค่าธรรมเนียม

   1. ค่าสมัครใช้บริการ  
   • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   • ค่าธรรมเนียมรายปี
   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   2. สอบถามยอดบัญชี
   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   3. ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง

   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม

   4. โอนเงิน (เฉพาะบัญชีที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว)

   โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง
   • ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
   • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   • หมื่นละ 10 บาท ตํ่าสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท
   โอนเงินให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่เกิน 10 รายการ/วัน  
   • ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
   • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   • หมื่นละ 10 บาท ตํ่าสุด 10 บาท สูงสุด 1,000 บาท
   โอนเงินให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยตั้แต่รายการที่ 11 ขึ้นไป  
   • ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
   • ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
   • 15 บาท ต่อรายการ
   • หมื่นละ 10 บาท ตํ่าสุด 15 บาท สูงสุด 1,000 บาท
   ผู้รับได้รับเงินโอนหลังจากวันที่โอน 3 วันทำการ
   แบบธรรมดา (SMART)
   • วงเงินจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ
   • วงเงินระหว่าง 100,001 - 500,000 บาท/รายการ
   • วงเงินระหว่าง 500,001 - 2,000,000 บาท/รายการ
   • 30 บาท ต่อรายการ
   • 60 บาท ต่อรายการ
   • 120 บาท ต่อรายการ
   ผู้รับได้รับเงินโอนหลังจากวันที่โอน 3 วันทำการ
   ธนาคารผู้รับโอนไม่คิดค่าธรรมเนียมจากผู้รับโอน

   แบบเร่งด่วน(BAHTNET)

   ธนาคารผู้รับโอนคิดค่าธรรมเนียมจากผู้รับโอน ดังนี้

        120 บาท ต่อรายการ

   • กรณีที่บัญชีผู้รับโอนเป็นบัญชีของสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
   • ธนาคาผู้รับโอนคิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อรายการ
   • กรณีที่บัญชีผู้รับโอนเป็นบัญชีของสาขาในต่างจังหวัด
   • ธนาคาผู้รับโอนคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อรายการ + หมื่นละ 10 บาท และไม่เกิน 750 บาทต่อรายการ

   5. ชำระค่าสินค้าและบริการ เช่น เพจเจอร์, โทรศัพท์มือถือ, ค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ต

   • อัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละบริษัท

   6. บริการเรื่องเช็ค

   • ตรวจสอบการใช้เช็ค
   • อายัดเช็ค
   • ค่าสมุดเช็ค (รวมอากร)

   7. บริการเรื่องเช็ค

   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม
   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม 
   • ไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่มีค่าสมุดเช็คเล่มละ 300 บาท
   7. บริการโอนเงินแบบกลุ่ม (Batch Payment)

        คิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่อยู่ในการทำโอนเงินแบบกลุ่ม

   8. บริการดูรายการรับชำระเงินเข้าบัญชี (View Payment)

        500 บาท ต่อเดือน ลูกค้า 1 รายขอใช้ได้ 1 บัญชีเท่านั้น

   หมายเหตุ

   • สามารถกำหนดวงเงินอนุมัติสูงสุดได้ตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท/วัน/ผู้อนุมัติ (สามารถขอเพิ่มวงเงินได้ถึง 10,000,000 บาท)
   • ค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    

   รายชื่อร้านค้าที่ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการ

   รายชื่อบริษัทที่ให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ


   ร้านหนังสือ lการกุศล  lการพาณิชย์  l  เกษตรและป่าไม้  lเคเบิลทีวี  lวัสดุก่อสร้าง lบัตรเครดิต  l ธุรกิจขายตรง lสถาบันการศึกษา  lหน่วยงานรัฐบาล  lโรงพยาบาล lประกัน lอินเทอร์เน็ต  lบริการเช่าซื้อ l โทรศัพท์มือถือ  lเพจเจอร l น้ำมัน lอสังหาริมทรัพยสาธารณูปโภค lหลักทรัพย์/กองทุน  lภาษีเงินได l  อุตสาหกรรมการผลิต l สินค้าและบริการ lอื่นๆ 
   ร้านหนังสือ หนังสือจากฮวงโหสู่เจ้าพระยา
   บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (20029)
   แจ่มใส พับลิชชิ่ง (40196)
   การกุศล
   สภากาชาดไทย
   โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อมหิดล 51 (90006)
   โครงการจุฬาฯ 1,000 บาทต่อ 1 วันเกิด (90051)
   อาคาร 100 ปี พระปิยฯ (90052)
   ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (90055)
   เคเบิลทีวี UBC Cable Network Public Company Limited
   United Broadcasting Corporation Public
   HD-CINEMA โดย Shin Broadband
   Company Limited
   การพาณิชย์

   ที ซี อาร์ ปิโตเลียม จำกัด
   บจก. ปลาทู ดีไซน์ จำกัด (33029)
   บจก. ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน)-7 Catalog (80180)
   บริษัท พีน่า ดอทคอม จำกัด (40140)
   บริษัท โตโต้อินชัวร์โบรคเกอร์ จำกัด (40151)
   บริษัท อาร์.เอ็ม.คอนซัลแตนท์ จำกัด (40152)
   เครือเจริญชัย (33040)
   บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด (40154)
   บริษัท มารีน ซัพพลาย แอนด์ บิวตี้ จำกัด (40155)
   บริษัท ซี.เอ.พี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด (40156)
   บริษัท เบนไมเยอร์ เคมีคอล (ที) จำกัด (33041)
   บริษัท ฮาสคอน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(33056)
   บริษัท วอลเตอร์ เวนติเลชั่น( 32517)
   บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด(32516)
   บริษัท ที.เอ็น. เมตัลเวิร์ค จำกัด(32515)
   บจก.จิตราวดี (33068)
   หสน.ทวีพาณิชย์ลำพูน (33069)
   บจก.เชียงใหม่ ซี.ดี.ซัพพลาย (33070)
   บจก.คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล (40193)
   บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (40184)
   เอแอนด์พี สยามนีโอกรุ๊ป (40207)
   บริษัท โซโลเซล อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด (33076)
   บริษัท พีระมิด ออยล์ จำกัด (33085)

   เกษตรและป่าไม้ บมจ. เบทาโกร อโกรกรุ๊ป
   บจก.โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์
   บจก.ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท
   บจก.ปุ๋ยไวกิ้ง
   บจก.เบทาโกรภาคใต้
   บจ.เบทาโกรนอร์ธเทอร์น (32007)          
   บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด (10024)             
   บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด(40180 )           
   บริษัท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (40181 )               
   บริษัท แอนิแทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (40182)
   บจก.ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล (20039)
   บริษัท เบทาโกรฟู้ดส์ จำกัด (10025)
   วัสดุก่อสร้าง เซเม็กซ์ (ประเทศไทย)
   ทีพีไอ คอนกรีต
   ทีพีไอ โพลีน
   โอลิมปิค
   ซีแพค (20016)
   บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด (33072)
   บัตรเครดิต

   AMEX
   HSBC
   บัตรเครดิต KTC Card (50162)
   บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (เช่าซื้อ/เงินกู้) (50014)

   ธุรกิจขายตรง เบทเตอร์เวย์(ประเทศไทย)
   ดีเอชซี (ประเทศไทย)
   บจก. เฮลธ์ ซัพพลิเมนท์
   บจก. ฮอริซัน อินเตอร์ แมเนจเม้นท์
   โฮลิสติค ไล้ฟ์
   บจก. ไลฟ์สไตล์ เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์)
   มิสทิน
   บจก. โพรเกรสพลัส
   ตาฮิเตียน โนนิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
   ar4u
   บจก. วีน
   www.tohome.com
   บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (40210)
   สถาบันการศึกษา

   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   KMITL
   มหาวิทยาลัยเกริก
   โรงเรียนเสริมหลักสูตรคเณศวร
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA ณ กรุงเทพฯ
   มหาวิทยาลัยรังสิต
   โครงการบริการทางวิชาการและสังคมคณะพาณิชย์ฯ มธ.
   วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก
   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
   ศูนย์คุมอง (นางกัญธิดา)
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(35048)
   โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (35049)
   โรงเรียนเปรมฤทัย(35051)  
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (35052)     
   ศูนย์คุมองท่ายาง (80192)    
   รับสมัครโครงการพิเศษ (35057)
   โรงเรียนกวดวิชา เดอะ เบรน (35060)
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม (O) (35058)
   มหาวิทยาลัยศรีปทุม (N) (35059)
   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (35062)
   ศูนย์คุมอง-พุทธมณฑล (80198)
   โรงเรียนนานาชาติคินเคด กรุงเทพ (35078)  
   บจก. คุมอง (ไทยแลนด์)  (35077)
   โรงเรียนบางกอกพัฒนา (80052)

   หน่วยงานรัฐบาล องค์การเภสัชกรรม (32509)
   โครงการเดนกี่ 2008 ภูเก็ต (80164)
   โรงพยาบาล โรงพยาบาลลาดพร้าว
   ประกัน ACE Insurance
   อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์
   บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
   บจก. กรุงเทพประกันชีวิต
   บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
   บจก. ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
   บริษัท เค.ที. โบรกเกอร์ จำกัด
   บจก. เมืองไทยประกันภัย
   บจก. เมืองไทยประกันชีวิต
   บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (50002)
   บจก. ธนชาติประกันภัย
   บริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด
   บจก.ไทยสมุทรประกันชีวิต
   บมจ. ภัทรประกันภัย
   บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
   อาคเนย์ประกันภัย(2000)
   ซิลค์สแปนอินชัวรันซ์โบรกเกอร์เรจ
   บจก. สินมั่นคงประกันภัย
   บจก. ไทยประกันชีวิต
   บจก.ไทยศรีประกันภัย
   บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
   บมจ.สามัคคีประกันภัย
   บจก. อาคเนย์ประกันชีวิต
   วิริยะประกันภัย
   บมจ. วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด
   ธนาคารดอยซ์แบงค์ เอจี เพื่อ บริษัท เอ ไอ จี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด
   ธนาคารดอยซ์แบงค์ เอจี เพื่อ บริษัท นิวแฮมพ์เซอร์อินชัวรันส์ จำกัด
   บริษัท เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ จำกัด (50148)
   บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) (33549)
   บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (50153)
   ธนาคารเอชเอสบีซี เพื่อ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด  (33565)            
   ธนาคารเอชเอสบีซี เพื่อ บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)จำกัด(35049)    
   บจก.เอเชีย ประกันภัย 1950(33570)
   บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (33517)      
   ไอบีเอสซีโบรคเกอร์(33061)          
   ไทยสมุทรประกันชีวิต(33572)    
   ทีคิมเอ็มไลฟ์อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ (33062) 
   บริษัท.คลิกอินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด (33574)
   บจก.รีไลอันซ์ โบรกเกอร์  (50158)
   บริษัท เอชซีที อินชัวรันซ์โบรคเกอร์ จำกัด (33582)
   บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (50160)
   สยาม วิณิชชา (33074)
   บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด (33583)
   บริษัท เอ็กเปิร์ท อินชัวรันซ์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด (35061)
   บจก. ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (33536)
   บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (33584)
   บจก. พีเอ็ม คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย)  (50164)
   อินเทอร์เน็ต

   บ. เอเซีย อินโฟเน็ท จำกัด
   ซีเอส ล็อกอินโฟ (อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน)
   อีสานดอทเน็ต
   บจก. ไอเน็ท (ประเทศไทย) - แบบจ่ายรายเดือน
   อินเตอร์เนตเซอร์วิสโพรวายเดอร์
   อินเตอร์เนตโซลูชั่นแอนด์เซอร์วิสโพรวายเดอร์
   บจก. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (Plus User/ I-Net Gold)
   บจก. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (บัตร e-money)
   InternetKitShop.com
   บจก. จัสมิน อินเตอร์เนต
   บจก. เอ็มเว็บ (ประเทศไทย)
   Nalun.com
   บจก. ชินบรอดแบนด์ อินเตอร์เนต (ประเทศไทย)
   บจก. ซินเนอร์ยี่ เน็ท โฮลดิ้ง
   Samart InfoNet
   Shinee.com
   ทรู อินเทอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ต)
   ThaiURL.com
   Samart WIP (35031)
   บริษัท เอเชีย ออนไลน์ (33066)
   บจก.ไวด์ แอคเซ็ส  (40190)   
   ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส สำหรับบริการ Maxnet (35008)
   บจก. ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ตสำหรับบริการ Maxnet (80195)

   บริการเช่าซื้อ
   ออโต้ อัลไลแอนซ์
   บจก.ซี.เอ.ที. ลิสซิ่ง
   บจก. เซทเทเลม (ประเทศไทย)
   บจก. ชยภาค
   บจก.ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง
   ฟอร์ด โอเปอเรชั่น
   ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
   ฟอร์ด เซอร์วิส
   บมจ. เงินทุน จีอี มันนี่ (ค่างวดรถยนต์)
   บมจ. กรุ๊ปลีส
   ฮอนด้า ลีสซิ่ง
   เงินทุน เกียรตินาคิน
   กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
   มาสด้า เซลส์
   บมจ. เงินทุนธนชาติ (ค่างวดเช่าซื้อ)
   บมจ. เงินทุนธนชาติ (สินเชื่อเคหะ)
   บมจ. เงินทุนธนชาติ (สินเชื่อบุคคล)
   บมจ. นวลิสซิ่ง
   พริมัส ลิสซิ่ง พาร์ท
   พริมัส ลิสซิ่ง รีเทล
   พริมัส ลิสซิ่ง โฮลเซล
   บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
   บมจ. สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง
   บมจ. ธนาคารธนชาติ
   บมจ. ฐิติกร
   โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)
   ไทย สวีดิช แอสเซมบลี
   เงินทุน สินอุตสาหกรรม
   วอลโว่ คาร์ (ไทยแลนด์)
   ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.เพื่อ บจก.บีเอ็มดับเบิลยู ลีสซิ่ง (33546)
   ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.เพื่อ บจก.นิสสัน ลีสซิ่ง (33547)
   Citibank N.A. - Bill Payment for Primus Leasing (33556)
   บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด (33575)
   โทรศัพท์มือถือ
   DTAC
   GSM 1800
   GSM Advance
   ฮัทช์ระบบจ่ายรายเดือน
   แฮปปี้ (แบบเติมเงิน)
   One2Call (เติมเงิน)
   ออเร้นจ์ จัสทอล์ค
   ออเร้นจ์ ทอล์คแพลน
   PCT Buddy
   mCASH (mPAY by AIS)
   เพจเจอร์
   Hutchison 161, 162
   Phonelink
   PostTel
   น้ำมัน

   ปตท.1
   ปตท.2
   ปตท.3
   บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
   บมจ. สยามสหบริการ
   บจก.น้ำมันปิโตรเลียมไทย
   บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) (40162)
   บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด (40163)
   บจก.ต้องบุญปิโตรเลียม(80190)  
   บริษัท ไทยรุ่งปิโตรเลียม (2003) จำกัด  (20041)
   บริษัท อาร์.ซี.เค.เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด  (33080)
   บริษัท อาร์.ซี.เค.ซับสติติว โปรดักส์ จำกัด (33081)
   บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด (33086)

   อสังหาริมทรัพย์

   แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
   บจก.นารายณ์ พร็อพเพอตี้
   บจก.พฤกษา เรียลเอสเตท
   บมจ.ปริญสิริ
   บจก. พลัส พร็อพเพอร์ตี้สเปซ (34020)
   โนเบิล นาโน โดย บริษัท โนเบิล  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (34022)
   โนเบิล รีเฟล็ค โดย บริษัท โนเบิล  ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (34021)
   บริษัท ทีซีซีซีแอล กรุงธน จำกัด (34023)
   บมจ.แสนสิริ รามอินทรา (34024)
   บจก. แสนสิริ เวนเจอร์ (34025)
   บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (34026)
   บจก.พลัส พร็อพเพอร์ตี้ (34003)
   บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (34027)
   บริษัท ชนชัย จำกัด (34028)
   บจก.โบ๊ทเฮ้าส์ หัวหิน (34029)
   บริษัท ทีซีซีซีแอล นอร์ท พาร์ค จำกัด (34032)
   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด (60022)
   บจก.วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ (34033)
   บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สุขุมวิท) จำกัด (34035)
   บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (รัชดา) จำกัด (34036)
   บริษัท เอพี แปซิฟิค สตาร์ (สาทร) จำกัด (34037)
   บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด(34043)
   บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(34044)  
   บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด   (34045) 
   บจก. เอส.เอ็น.แอสเซ็ทดีเวลลอปเม้นท์ (34046) 
   บริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด(34047)           
   บริษัท แมนคอน จำกัด (34048)
   บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด(มหาชน) (34049)
   บริษัท บางกะปิพัฒนา จำกัด (34050)
   บริษัท คอน.อิน.คอน จำกัด (34051)
   บริษัท แฮปปี้แลนด์ จำกัด
    (34052)
   บริษัท อาเชี่ยน คอนสตรั้คชั่น จำกัด (34053)
   บจก. ไอที รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์
   (60030)
   บจก. ไอที รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ (34054)

   บจ. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (34057)
   บริษัท อาร์คอน เอสเตท จำกัด (34060)
   บริษัท รัตนากร แอสเตท จำกัด  (34059)
   บริษัท รัตนฤกษ์ คอนสตรั๊คชั่น จำกัด  (34058)
   บจก. ไตรพร็อพเพอตี้ (60033)

   สาธารณูปโภค กสท โทรคมนาคม (แบบจ่ายรายเดือน)
   หลักทรัพย์/กองทุน
   บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย
   หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส
   บมจ. หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
   บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
   บมจ. หลักทรัพย์ ธนชาติ
   กองทุนเปิดทิสโก้บริหารเงิน
   บจก. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
   บลจ. ธนชาต (บัญชีซื้อหน่วยลงทุน) (33551)
   กช.พนง.บจก. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) (33576)
   กช.พนง.บจก. อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์  (33577)
   กช. กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด (33578)
   กช. พนักงานเครือไทยยาซากิ (33579)
   กช. ไบเออร์ไทย (มาบตาพุด) (33580)
   กช. กลุ่มนิปปอนเพนต์ (33581)
   ภาษีเงินได้
   ภาษีเงินได้นิติบุคคล
   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   อุตสาหกรรมการผลิต บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (32510)
   สยามภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด1 (32511)
   บจก.เจ.เอช.อุตสาหกรรม (32514)
   บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด (20040)
   สินค้าและบริการ

   บริษัท โอลีน จำกัด (046-2-61479-9) (40153)
   บริษัท โอลีน จำกัด (046-1-04084-5) (40098)
   ดูดวง ดอทคอม (80167)
   บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจีสติกส์ จำกัด (33044)
   บจก. เซาท์เทอรน์ สตาร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส (40161)
   สมบัติทัวร์ (80172)
   บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด(40184)
   บจก.แลนด์มาร์ค เอ็ดดูเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล(80186)
   ธนาคารเอชเอสบีซี เพื่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด(33055)
   บริษัท เฮช.อาร์ โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด(33057)
   บริษัท พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด(33058)   
   บริษัท สิบสีมาคาร์ส จำกัด  (33059)
   บริษัท สิบสีมามอเตอร์จำกัด  (33060)
   บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด (40189) 
   ป.เคมีเทค(33063)
   บจก.ยูโรแทรค  (33065) 
   บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด (33073)
   เน็กซ์เพย์  (33071)
   โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ (IDD102)  (35056)
   อี เอ็ม เว อินเตอร์เนชั่นแนล  (40194)
   บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด (40195)
   บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด (33033)
   บริษัท เค.ที.แม็กซ์ จำกัด (40203)
   บริษัท โกลบอลแคปปิตอลโบรกเกอร์ จำกัด (40200)
   บริษัท เอสเอสยูพี กรุงเทพ 1991 จำกัด (40090)
   บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด (40201)
   บริษัท เกรียงกมล เทรดดิ้ง จำกัด (40202)
   บริษัท เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (40205)
   สมาคม ครอสเวิร์ดเกม (80197)
   บริษัท ซี.พี.เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (40209)
   บจก.เอส เค คอมเมอร์เชียล กรุ๊ป (40208)
   บจก.เวท เรคคอมเมนด์ (40206)
   บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด (33079) 
   ธนาคารซิตี้แบงค์ เพื่อบ.ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด (33585)
   ธนาคารซิตี้แบงค์ เพื่อบ.ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส (33586)

   บจก.พนัส แอสเซมบลีย์(1) (40213)
   บจก.พนัส แอสเซมบลีย์(2) (40214)
   บริษัท จีแคป จำกัด (40217)
   บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (40211)
   บริษัท เอ็มทีเอส เซลลิ่ง เอเยน จำกัด (33082)
   บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (33084)
   บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด (40218)

   อื่นๆ

   บจก. 99 กรุ๊ป เซ็นเตอร์
   บริษัท สาธิตการจัดการด้านการเงิน จำกัด
   บริษัท สาธิตการจัดการด้านการเงิน จำกัด (เซลล์)
   บจก. เชียร์ (ประเทศไทย)
   บจก. เชียงใหม่ เทคนิคคอลเอ็นจิเนียริ่ง
   บจก. ดีทแฮล์ม ฝ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
   บริษัท โฟโต้ไฟล์ จำกัด
   บมจ. แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
   KIATCHAIPIPAT CO.,LTD
   บจก. เอ็ม วอเตอร์
   บจก. สยามมิชลินมาร์เก็ตติ้งแอนด์เซลล์
   บจก. มิวสิค วัน
   หจก.โมบาย ช็อป
   เน็ตดีวีดี
   บจก. ออฟฟิศเมท
   บจก. ออมนิ ซิสเตมส์
   บจก. พี.เค. แฟคทอรี่
   หจก. พี.เอส.แทรคเตอร์พาร์ต (1988)
   บจก. บริหารสินทรัพย์เพทาย (50075)
   บจก.บริหารสินทรัพย์เพทาย (50076)
   บจก.บริหารสินทรัพย์เพทาย (50077)
   บจก.บริหารสินทรัพย์พลอย (50072)
   บจก.บริหารสินทรัพย์พลอย (50073)
   บจก.บริหารสินทรัพย์พลอย (50074)
   บมจ. โพสต์ พับลิสซิ่ง
   บจก. โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น
   เพล์สบาย
   พรอมิส (ประเทศไทย)
   บจก.แสททิสบาย
   บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
   บจก. เอสจี โฮลดิ้ง
   บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย
   Siemex Information Technology Co.,Ltd.
   ตลาด ดอท คอม
   บจก. ไทยซอฟท์แวร์ เอ็นเตอร์ไพรส์
   ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค
   ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส
   บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
   ศูนย์คุมอง(สนามบินน้ำ) (80159)
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด  (33545)
   หสน.ไลฟ์เบทเทอร์โฮสดอทคอม (35029)
   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด(80187)
   บจก.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้  (34506)
   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด  (34507)
   โพรเกรส พลัส  (40191)
   ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น (33573)
   บริษัท.แคทเทอร์พิลลา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (33067)
   ถาวรอีเล็คทริค (33075)
   บ้านหมิง (80196) 

   บจก.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (60032)

   วิธีการสมัคร

   ขั้นตอนการสมัครใช้บริการและแบบฟอร์ม

   คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ

   ผู้ที่จะสมัครใช้บริการต้องเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย  โดยสามารถสมัครใช้บริการK-BizNet ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

   เอกสารประกอบการสมัคร

   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ/ หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ/ ห้างหุ้นส่วนฯ นั้น (กรณีกรรมการ/หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาบัตร Passport และ Work Permit แทน)
   • กรณีบริษัทฯ ให้แนบรายงานการประชุมที่ระบุให้ใช้บริการ/เพิ่มบัญชี K-BizNet เพิ่มด้วย 
   • กรณีห้างหุ้นส่วนฯ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลเพิ่มด้วย 
   • สมุดบัญชีที่จะใช้ในการสมัครใช้บริการ (กรณีต้องการใช้บัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันที่เปิดอยู่แล้วในการสมัครใช้บริการ)

   ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

   1. กรอกใบสมัครบริการ K-BizNet
    คุณสามารถรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
    หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร {Link to BN_Form_Application_TH} 
   2. ยื่นใบสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
    โปรดแนบเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารประกอบการสมัครไปพร้อมกับใบสมัครฉบับจริง และยื่นที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
    หมายเหตุ: สำเนาเอกสารประกอบการสมัครจะต้องปรากฏข้อความชัดเจน และลงลายมือชื่อตรงกับในใบสมัครเท่านั้น

   ระยะเวลา, การรับทราบผลอนุมัติการสมัครใช้บริการ และการรับรหัสในการใช้บริการ

   3-5 วันนับตั้งแต่ธนาคารได้รับเอกสารการสมัครใช้บริการK-BizNet ที่ถูกต้องและครบถ้วน ธนาคารจะแจ้งอนุมัติการสมัครใช้บริการให้คุณทาง e-mail ที่คุณระบุตอนสมัครใช้บริการ และเมื่อใบสมัครของคุณได้รับการอนุมัติจากธนาคารเพื่อใช้บริการK-BizNet ธนาคารจะจัดส่ง:

   • E-mail แจ้งผลการอนุมัติการใช้บริการ ไปที่ e-mail address ของผู้ติดต่อของบริษัทที่ระบุไว้ใบใบสมัคร
   • ซองรหัสผ่านสำหรับผู้บริหารระบบของบริษัท โดยธนาคารจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
   • ซองรหัสผ่านสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการ โดยธนาคารจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
    หมายเหตุ: กรณีที่บริษัทกำหนดให้มีผู้มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการมากกว่า 1 คน บริษัทจะได้รับซองรหัสผ่านตามจำนวนผู้มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการที่แจ้งไว้กับธนาคาร

   แบบฟอร์มคู่มือการใช้บริการ

   แบบฟอร์ม

   อื่นๆ


   เทคนิคเพื่อรักษาความปลอดภัย
    

   เนื่องจากบริการ K-BizNetเป็นบริการที่ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย Internet ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายสาธารณะมีผู้สนใจเข้าใช้งานได้หลากหลายและตลอดเวลา อีกทั้งเทคโนโลยีใน Internet ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความจริงดังกล่าว ดังนั้นในด้านหนึ่งธนาคารได้จัดให้มีเทคโนโลยี และมาตรการต่างๆ ในการติดตาม และป้องกัน การลักลอบเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของลูกค้า ในอีกด้านหนึ่งธนาคารจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากลูกค้าของธนาคารด้วย ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลทางการเงินของลูกค้าที่มอบความไว้วางใจใช้บริการกับธนาคาร ธนาคารขอแนะนำแนวทางการใช้งานระบบ K-BizNetเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้บริการ K-BizNetทุกท่าน ดังนี้

   1. หลีกเลี่ยงการใช้ Password ของบริการ K-BizNet ร่วมกับบริการอื่นๆ ที่ให้บริการผ่าน Internet เช่น บริการซื้อขายสินค้าและบริการผ่าน Internet, บริการ Free e-mail และบริการอื่นๆ ที่ต้องสมัครและให้กำหนด Password ที่ผ่าน Internet เป็นต้น
   2. ไม่เปิดเผย Username และ Password ให้บุคคลอื่นทราบ
   3. หลีกเลี่ยงการใช้ระบบช่วยจำ Username และ Password ใน Web Browser เช่น Internet Explorer เป็นต้น 
   4. เปลี่ยน Password ทันทีหลังจากเข้าใช้บริการครั้งแรกและควรเปลี่ยน Password เป็นระยะๆ เช่นเปลี่ยน Password ทุกๆ 3 เดือน
   5. หลังใช้บริการ K-BizNetควร Log off ออกจากระบบทุกครั้ง
   6. Clear Cache ของ Browser ทุกครั้ง หลังใช้บริการ K-BizNet
   7. หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตให้กับ Web Site ที่ไม่น่าเชื่อถือ
   8. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะหรืออุปกรณ์ที่ไม่น่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางการเงิน
   9. ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจาก Virus และโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือ
   10. Disable "File and Printer Sharing" ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ
   11. ตรวจสอบรายการธุรกรรมทางการเงินและยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันรายการธุรกรรมผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
   12. แจ้งธนาคารทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน เช่น ข้อมูลที่อยู่อาศัย, E-mail Address เป็นต้น
   13. แจ้งธนาคารทันทีที่เกิดปัญหาจากการใช้งาน
   14. ปฏิบัติตามคำแนะนำเพิ่มเติมจาก Web Site ของธนาคาร

   ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายในการให้บริการแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้

   • ส่งอีเมล์พร้อมลิงค์การเชื่อมโยงเว็บไซต์ของธนาคารให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการโดยในอีเมล์ดังกล่าวมีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางสำคัญทางการเงิน และ/หรือ
   • สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางสำคัญทางการเงิน เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) หมายเลขบัตรเครดิต ผ่านทางอีเมล์ รวมถึงช่องทางอื่นๆ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย เป็นต้น   個人情報保護方針 | 免責事項 | ©コピーライト2014年 カシコン銀行公開株式会社
   1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road, Khwaeng Rat Burana, Khet Rat Burana, Bangkok 10140, Thailand. Telephone: +662-8888800 Telefax : +662-8888882