กฎระเบียบการค้าที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศของจีน

    การควบคุมบัญชีเงินฝากของธุรกิจ

           - การรับเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจต่างชาติที่มี IC Card สามารถเปิดบัญชีกระแสรายวัน เพื่อทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้โดยตรงกับธนาคารที่ได้รับอนุมัติให้ทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

     

           - การจ่ายเงินตราต่างประเทศ เมื่อผู้ประกอบการต้องทำการจ่ายเงินภายใต้การดำเนินงานของภาคธุรกิจ ก็สามารถถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีกระแสรายวันได้ และกรณีที่เงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการก็สามารถใช้เงินหยวนซื้อเงินตราต่างประเทศเพิ่มเติมได้  โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงินหรือจัดส่งเงินไปยังต่างประเทศคือ 1) เงินดังกล่าวต้องผ่านการหักภาษีกำไรและโบนัสที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท 2) ต้องหักภาษีค่าจ้างหรือรายได้อื่นๆในรูปเงินหยวนแล้วจึงจะสามารถแปลงค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ และ 3) หากเป็นเงินปันผล ต้องผ่านการหักภาษีเงินได้

     

             ภาคธุรกิจที่เป็นตัวแทนนำเข้าของบริษัทแม่ที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ หรือเป็นบริษัทสาขาที่บริหารงานโดยบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศ สามารถทำการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อชำระค่าสินค้านำเข้าได้โดยไม่ต้องมีหนังสือค้ำประกัน แต่ต้องแสดงเอกสารสัญญาการนำเข้า ฟอร์มการตรวจสอบและยกเลิกการจ่ายเงินตราต่างประเทศเพื่อการนำเข้า ใบแจ้งหนี้ IC Card และเอกสารยืนยันความน่าเชื่อถือของบริษัท


     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
     1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร: 0 2888 8882